PRODUKTS

Klienta būvniecības ideja

Mūsu profesionālais koka konstrukcijas risinājums

Fiksēta cenas un kvalitātes ražošana

Uz pieredzi balstīts, kontrolētā vidē, saražots gala produkts

NO VIENKĀRŠĀM KONSTRUKCIJĀM LĪDZ DAUDZFUNKCIONĀLĀM DAUDZSTĀVU ĒKĀM

cherry_1 stavs_LV.jpg
3.1.png

KOKA KONSTRUKCIJU RAŽOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS

Pilnībā pabeigts tehniskais un vizuālais risinājums

Katram īstenotajam projektam nodrošina pilnu projektēšanas tehnoloģijas paketi, tostarp ēkas būvkonstrukciju un ražošanas projekta izstrādi, ēkas stabilitātes un noturības aprēķinus vēja slodžu ietekmē, energoefektivitātes, konstrukciju statiskos aprēķinus, akustisko parametru un ēkas gaisa caurlaidības modelēšanu, kā arī pilnu inženierkomunikāciju sadaļas izstrādi. 

Energoefektivitāte

Nordic Homes māju būvniecības tehnoloģija atbilst modernākajiem sasniegumiem enerģijas izmantošanas lietderīgumā, siltumizolācijas slāņa biezums nodrošina augstu siltuma noturību.

Vides aizsardzība

 Izvēloties koksni kā galveno būvmateriālu, tostarp koka karkasa moduļus, tiek panākts efekts četrās būtiskās kategorijās: samazinās emisiju jeb CO2 izmešu apjoms, samazinās atkritumi būvniecības objektā, samazinās nepieciešamās patērētās enerģijas apjoms būvniecības procesa nodrošināšanai.

Kontrolēts mikroklimats

Ražošanu neietekmē ārējie laika apstākļi – gaisa temperatūras svārstības un nokrišņi. Koka karkasa konstrukcijas ir iespējams ražot visu cauru gadu. Ražošana iekštelpās ļauj pasargāt materiālus no ārējās vides ietekmes, tādējādi nodrošinot moduļu ģeometrisko precizitāti un augsto kvalitāti. 

Noteiktas ražošanas izmaksas

Modulārā būvniecība ļauj kontrolēt ražošanas izmaksas. Uzsākot objekta plānošanu, tiek saskaņota un apstiprināta izmaksu tāme un pasūtīti visi projekta realizācijai nepieciešamie celtniecības materiāli, kas palīdz plānveidīgi un caurskatāmi veidot finanšu plānošanu.

Laika ietaupījums

Koka karkasa konstrukcijas tiek ražotas rūpnīcā un pēc tam objektā ātri samontētas, gūstot laika ietaupījums no 30% līdz pat 50%, salīdzinot ar citiem būvniecības veidiem.