PRODUKT

Kund - Idé - Konstruktion

Vår professionella träkonstruktions-lösning

Fast pris och kvalitetssäkrad produktion

En slutprodukt baserad på erfarenhet och producerad i en kontrollerad miljö

FRÅN PRIVATHUS TILL MULTIFUNKTIONELLA FLERVÅNINGSBYGGNADER

cherry_1 stavs_LV.jpg
3.1.png

FÖRDELAR MED TRÄHUSTILLVERKNING

Fullständig teknisk och visuell lösning

Varje projekt innefattar ett komplett paket med designteknik, inklusive byggkonstruktion och produktionsdesign, byggnadsstabilitet och hållbarhetsberäkningar med bla vindlaster, energieffektivitet, strukturella statiska beräkningar, akustiska parametrar och byggnadens ventilation, samt fullständig teknisk kommunikation under utvecklingen av projeket.

Energieffektivitet

Nordic Homes husbyggnadsteknik använder de modernaste lösningarna inom energieffektivitet. Tjockleken och vald isolerings-produkt säkerställer hög värmeisolering

Miljöhänsyn

Genom att välja trä som huvudbyggnadsmaterial och produktion i fabrik uppnås effekt på flera områden: reducering av utsläpp, lägre koldioxidutsläpp, minskning av avfall på byggarbetsplatsen samt minskning av den mängd energi som krävs för att genomföra byggprocessen

Kontrollerat mikroklimat

Produktionen påverkas inte av yttre väderförhållanden - lufttemperaturvariationer och nederbörd. Träkonstruktionerna kan tillverkas året runt. Inomhusproduktion gör att man skyddar materialet från den yttre miljön, vilket säkerställer produkternas/modulernas geometriska noggrannhet och höga kvalitet.

Fasta produktionskostnader

Med modulär konstruktion kan man kontrollera produktionskostnaderna. När planeringen av objektet påbörjas samordnas och godkänns kostnadsberäkningen och konstruktionerna och man beställer allt nödvändigt byggmaterial för genomförandet av projektet. Detta hjälper till att skapa ekonomisk planering på ett organiserat och öppet sätt. Inget mer LPP, ”löses på plats!

Tidssparande

Träkonstruktionerna tillverkas på fabriken och monteras sedan snabbt på plats, vilket sparar tid med 30% till 50% jämfört med andra typer av konstruktioner.