DESIGN

Kund - Idé - Konstruktion

Vår professionella träkonstruktions-lösning

Slutfört byggprojekt.

Nordic Homes starka team av arkitekter och ingenjörer har utvecklat ett branschledande kunnande inom konstruktion av träkonstruktioner. Vi tillhandahåller arkitektoniska lösningar, stöd för full design och designmodellering, och vi väljer moderna och ekonomiskt sunda lösningar för träkonstruktioner och CLT.