Nordic Homes är en av de största tillverkarna i Baltikum av träkonstruktioner – i panel och/eller moduler - till hus. Nordic Homes har en omfattande internationell erfarenhet och kunskap lånad från brittiska och amerikanska tillverkare av trähuskonstruktioner. Sedan företaget grundades 2010 har mer än 120 byggprojekt genomförts i Lettland, Storbritannien, Sverige och Färöarna med en total bostadsyta på cirka 40 000 m2. Företaget är också aktivt och utvärderar projekt för olika byggnader i Norge, Nederländerna, Tyskland och Finland, vilka också är Nordic Homes framtida målmarknader för export.