Vakances

Mēs vienmēr meklējam papildspēkus!

PROJEKTĒTĀJU - TEHNIĶI

 • Darba rasējumu detalizācijas izstrāde

 • Dokumentācijas komplektēšana, noformēšana, arhivēšana

 • Projekta dokumentācijas pārbaude

JAUNĀKAIS PĀRDEVĒJS

 • Nordic Homes produktu virzīšana eksporta tirgos

 • Jaunu klientu un partneru piesaiste, sadarbības veidošana un kontaktu uzturēšana

 • Mārketinga materiālu pielāgošana atbilstoši tirgus specifikām

 • Eksporta tirgus izpēte un tendenču analīze

ARHITEKTS

 • Būvprojektu izstrāde koka karkasa privātmājām, daudzdzīvokļu ēkām un projekta koncepta skiču izstrāde, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

 • Projekta ietvaros sadarboties ar citām struktūrvienībām, pasūtītājiem, sadarbības partneriem

 • Dokumentu sagatavošana iesniegšanai būvvaldei

ARHITEKTA PALĪGU

 • Arhitektūras projektu grafiskās daļas izstrādāšana un noformēšana

 • Ražošanas rasējumu sagatavošana un noformēšana