Vakances

Mēs vienmēr meklējam papildspēkus!

CELTNIEKU

 • Kvalitatīvi un laikā jāveic koka karkasa moduļu iekšējās un ārējās apdares darbi, un citi darbi saskaņā ar darba uzdevumu un instrukcijām;

 • Kvalitatīvi un laikā veikt savus tiešos darba pienākumus

 • Strādāt komandā ar pārējām ražošanas brigādēm

FLĪZĒTĀJU

 • Hidroizolācijas ieklāšana moduļos;

 • flīzēšanas darbi koka karkasa moduļu ražošanai;

 • kvalitatīvi un laikā veikt savus tiešos darba pienākumus;

 • strādāt komandā ar pārējām ražošanas brigādēm.

TĀMĒTĀJU

 • Tāmju sastādīšana atbilstoši būvniecības projektiem un būvnormatīviem

 • Darba aprakstu sastādīšana saskaņā ar projektu

 • Veicamo darbu apjomu aprēķinu veikšana

 • Veicamo darbu un materiālu kalkulāciju veikšana

DARBA VADĪTĀJA PALĪGU BŪVOBJEKTOS ĀRZEMĒS

 • Pārbaudīt un kontrolēt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija

 • Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi

 • Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību